Bilješke

 

Podrška

   

Porezne prijave


Usluge

 

Prodaja

 

  • Bilješke.NET

Što su Bilješke.NET? Bilješke.NET je aplikacija koja pomoću modela predložaka automatizira izradu bilješki uz financijske izvještaje prema podacima iz GFI-POD i TSI-POD obrazaca. Pored toga, Bilješke.NET omogućavaju i automatiziranu izradu dopisa, organizaciju financijskih izvještaja, evidenciju kontakata te praćenje i pohranjivanje pisane komunikacije na relaciji ured-klijent-institucije.

Kome je namijenjena aplikacija Bilješke.NET? Aplikacija Bilješke.NET namijenjena je tvrtkama i računovodstvenim/knjigovodstvenim servisima koji imaju obavezu popunjavanja bilješki uz financijske izvještaje prema zahtjevima FINA-e.

Koje su prednosti korištenja aplikacije Bilješke.NET? Tri glavne prednosti korištenja su: ušteda vremena, organizacija i preglednost. Bez prepisivanja s papira i bez kopiranja iz Excela, automatsko popunjavanje tablica i izračunavanje indeksa/postotaka, automatska izrada grafikona i njihovo ubacivanje u kreirane bilješke.

Da li su kreirane bilješke u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) Da, bilješke kreirane upotrebom ovog programa u potpunosti su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Kako mi Bilješke.NET mogu pomoći? Bilješke.NET vam mogu pomoći da automatizirate izradu bilješki i dopisa i da ih organizirate na smislen i učinkovit način, uz adresar klijenata i kontakata.

Kako rade Bilješke.NET? Bilješke.NET s jedne strane imaju bazu kontakata (klijenata), a s druge strane imaju predloške (bilo predloške koji dolaze s aplikacijom, bilo predloške koje ste sami napravili). Odabirom odgovarajućeg financijskog izvještaja (u formi GFI-POD ili TSI-POD Excel datoteke), aplikacija automatski kreira gotov dokument (bilješku ili dopis), za odabranog klijenta, umetanjem odgovarajućih podataka u željeni predložak.

Mogu li direktno iz programa printati svoje bilješke? Da, bilješke (i dopisi) se mogu printati direktno iz programa. Nadalje, bilješke (i dopise) je moguće izvesti u jedan od podržanih formata, kao što su Microsoft Word 97-2003 (doc), Microsoft Word 2007 (docx), Adobe Acrobat Document (pdf) i sl.

Mogu li bilješke kreirane programom dodatno urediti/mijenjati/nadopuniti? Da, bilješke kreirane ovim programom možete uređivati, mijenjati i nadopunjavati direktno unutar programa, slično kao u Microsoft WORD-u. Kreirane bilješke je moguće izvesti iz programa u standardu WORD datoteku, tako da je kreiranu bilješku moguće uređivati i unutar Microsoft WORD-a.

Mogu li u bilješku umetnuti graf? Da, u bilješku (kao i u dopis i predložak) je moguće umetati grafove, slike i formule.

Mogu li koristiti i druge financijske podatke (druge formate, iz drugih izvora)? Ukoliko imate potrebu za izradom bilježaka ili dopisa na osnovu nekog formata koji inicijalno nije podržan, molimo vas da nam se obratite radi odgovarajuće prilagodbe. Kao podlogu za izradu bilježaka/dopisa moguće je, pored Excel-a, iskoristiti i mnoge druge formate, na primjer, Access, SQL Server, Text.

Koji financijski izvještaji su podržani? Aplikacija inicijalno podržava GFI-POD i TSI-POD Excel datoteke.

Imam problema s instalacijom aplikacije. Kako mi možete pomoći? Možemo vam pomoći dolaskom na vašu lokaciju ili direktnim spajanjem preko interneta. U slučaju spajanja preko interneta, problem je moguće riješiti u najkraćem mogućem roku, uz potpunu sigurnost vašeg računala. Instalacija aplikacije se naplaćuje prema trenutno važećem cjeniku.

Gdje mogu vidjeti izgled aplikacije? Izgled pojedinih ekrana možete vidjeti na stranicama Funkcionalnosti (desna kolona) klikom na sliku koju želite vidjeti uvećanu. Pogledajte i video prezentacije.

  • Porezne prijave

Da li je moguće Bilješke.NET koristiti za izradu i popunjavanje poreznih prijava? Da, program Bilješke.NET je moguće koristiti za izradu i popunjavanje poreznih prijava. Podržana je izrada poreznih prijava za pravne osobe, kao i izrada poreznih prijava za fizičke osobe (porezne prijave za građane).

Koji obrasci su podržani? Podržani su obrasci POD-RDG, POD-BIL, PD, SR, OKFŠ, TZ, KD, IPP-SD za pravne osobe i obrazac DOH za fizičke osobe. Pored izrade obrazaca, aplikacija omogućava izradu raznih izjava koje se prilažu uz porezne prijave, na primjer, izjava o korištenju više uplaćenog poreza na dobitak i sl.

Da li program automatski izračunava i zbraja iznose gdje je to potrebno? Da, program automatski izračunava i sumira iznose. Unosom ili promjenom jednog broja, automatski se prepračunavaju svi ostali povezani iznosi.

Da li program automatski radi provjeru unesenih podataka? Da. Na primjer, ukoliko je tvrtka za koju radite poreznu prijavu prijavila gubitak, program će automatski popunjavati pozicije vezane uz gubitak i neće vam dozvoliti unos iznosa u pozicije vezane uz dobit.

Da li je modul za izradu i popunjavanje obrazaca uključen u cijenu? Da, modul za izradu i popunjavanje obrazaca je uključen u cijenu i ne naplaćuje se dodatno.

  • Usluge

Što je predložak? Predložak je strukturirani dokument koji na odgovarajućim mjestima umjesto podataka ima posebne oznake - polja. Kod kreiranja dokumenta na osnovu željenog predloška, aplikacija automatski zamjenjuje polja odgovarajućim stvarnim podacima. Podaci mogu biti iz baze kontakata (npr. naziv tvrtke, odgovorna osoba, adresa, telefon, MB, OIB, i sl.) ili iz nekog od podržanih financijskih izvještaja (npr. prihodi od prodaje u prethodnoj ili tekućoj godini, obveze prema zaposlenicima, potraživanja od kupaca i sl.).

Koliko predložaka mi je na raspolaganju? Na raspolaganju vam je više od 40 različitih predložaka/obrazaca.

Koji su to predlošci? Pogledajte listu predložaka i obrazaca.

Trebam specifičan predložak, možete li mi ga kreirati? Da. Za izradu predloška koji u potpunosti odgovara vašim traženim specifikacijama molimo da nas kontaktirate.

Da li nudite i edukaciju kako koristiti Bilješke.NET? Da. Iako je korištenje aplikacije Bilješke.NET je vrlo jednostavno i prosječnom korisniku su Korisničke upute sasvim dovoljan vodič, moguće je zatražiti i dodatnu edukaciju koja se obračunava po trenutno važećem cjeniku.

  • Prodaja

Koja je razlika između Solo, Osnovnog i Naprednog paketa Bilješke.NET? Solo paket je namijenjen tvrtkama koje za sebe i eventualno svoje sestrinske firme (sveukupno 3 tvrtke) žele automatizirati izradu bilješki i poreznih prijava. Osnovni paket je namijenjen tvrtkama i knjigovodstvenim servisima s malim brojem klijenata. Napredni paket nudi vam mogućnost odabira svih vaših GFI-POD Excela datoteka odjednom i automatsku izradu bilješki za svakog od klijenata.
Napredni paket preporučamo ukoliko imate više od tridesetak klijenata. Pogledajte usporedbu.

Da li dobivam popust ako naručujem veći broj licenci? Da. Za više detalja, molimo vas da nas kontaktirate.

Da li mogu svoju licencu dati na korištenje i drugima u svom uredu? Ne. Vaša licenca vrijedi samo za vaše radno mjesto (odnosno za vaše računalo). Svaki dodatni korisnik mora imati vlastitu licencu.

Da li postoje ograničenja u vidu broja klijenata, broja zapisa ili sl.? Ograničenja postoje samo u Solo paketu, naime u Solo paketu je moguće izrađivati bilješke, odluke, porezne prijave i obrasce za najviše tri tvrtke. Za Osnovni i Napredni paket aplikacija nema nikakvih ograničenja u vidu broja klijenata/dokumenata/zapisa s kojima se radi, ne postoji nikakvo ograničenje kod prelaska iz jedne godine u drugu.

Koji je proces naručivanja i kupnje aplikacije i licenci ? Aplikaciju i licence možete naručiti on line (brži način) ili narudžbenicu poslati poštom ili faxom. Nakon toga vam šaljemo ponudu s iznosom za uplatu. Nakon izvršene uplate preuzmite instalaciju programa s naših internet stranica ili u slučaju da ste već instalirali probnu verziju, upišite serijski broj licence i nastavite s radom.

Koja je cijena Bilješke.NET? Cijena Bilješke.NET aplikacije ovisi o paketu za koji ste se odlučili. Cijena Solo paketa je 1.000,00 kn + PDV, Osnovnog paketa je 1.750,00 Kn + PDV, a cijena Naprednog paketa je 2.750,00 Kn + PDV. U Solo i Osnovni paket je uključena licenca za 1 radno mjesto, a u Napredni paket su uključene licence za 3 radna mjesta.

Da li kupovinom aplikacije dobijem CD s instalacijom? Ne. Iskustvo je pokazalo da su korisnici zadovoljniji ako mogu preuzeti instalaciju internetom i odmah započeti s radom. U iznimnim slučajevima CD s instalacijom možemo poslati poštom.

Kako mogu naručiti dodatnu licencu? Dodatnu licencu naručujete on line ili pisanom narudžbenicom s tim da označite da kupujete licencu i upišete koliko licenci naručujete. Za Solo paket se ne može naručiti dodatna licenca - maksimalan broj licenci u Solo paketu je 1 licenca koja dolazi sa samim programom.

  • Podrška

Što ako imam tehničkih problema u korištenju aplikacije Bilješke.NET? Ako imate tehničkih ili bilo kakvih problema u korištenju aplikacije, obratite nam se e-mailom na podrska@raverus.com. Za više informacija pogledajte poglavlje Podrška.

Da li osiguravate besplatnu tehničku podršku? Svi registrirani korisnici aplikacije (i probne i licencirane verzije) imaju pravu na Mini besplatnu tehničku podršku, a novi korisnici u prvoj godini korištenja imaju pravo na Standard podršku.

Što ako postoji greška u radu aplikacije (bug)? Nadogradnja na nove verzije radi otklanjanja pogrešaka (bugova) u radu aplikacije je besplatno za sve registrirane korisnike aplikacije, bez ikakvih ograničenja.

Da li moram aktivirati pretplatu ili program mogu koristiti i neovisno o pretplati? Aktiviranje pretplate nije obavezno i program je moguće koristiti bez ikakvih dodatnih ograničenja i troškova. Pretplata vam osigurava uvijek ažurnu verziju programa, usklađenu sa zakonskim promjenama i s nadogradnjama. Korisnici koji nemaju pretplatu sami mogu odabrati kada će prijeći na noviju verziju programa.

Kako je riješeno usklađivanje s eventualnim zakonskim promjenama? Nadogradnja na nove verzije aplikacije radi usklađenja s eventualnim zakonskim promjenama je besplatna za sve korisnike koji imaju aktivnu pretplatu. Pretplata za prvi period je uključena u cijenu.

U koje vrijeme je tehnička podrška raspoloživa? Tehnička podrška je raspoloživa unutar radnog vremena, ponedjeljak – petak, 08 – 16h.

Da li je moguće pratiti status problema poslanog na e-mail podrska@raverus.com? Da, čim zaprimimo vaš zahtjev, automatski ćemo generirati povratnu e-mail poruku koja sadrži informacije o tome gdje i kako možete pratiti status rješavanja vašeg upita.

Kupili smo program 15.09.2010. Do kad nam traje besplatna pretplata? Zbog specifičnosti aplikacije koja je vezana za datum predaje bilješki uz financijske izvještaje do 30.06., svi korisnici koji su program kupili nakon 01.07. imaju pravo na pretplatu do kraja iduće godine (u Vašem slučaju do 31.12.2011.) jer se pretpostavlja da aplikaciju nisu koristili za izradu bilješki prethodnog obračunskog razdoblja.

Koliko nam iznosi pretplata za Solo paket ako je aktiviramo prije 31.12.? Pretplata u tom slučaju iznosi 20% cijene Solo paketa + PDV, dakle 200,00 kn + PDV.